Amming. Hvor lenge amme? Når slutte å amme?

Hvor lenge amme?

Amming av spedbarn anbefales dersom det er mulig. Men hvor lenge skal man amme og hvor ofte skal man amme?

Hvor ofte du skal amme er det i stor grad babyen som bestemmer. Hvor lenge babyen ligger hos deg ved hver amming er også avhengig av babyen. De første døgnene er det vanlig å amme annenhver time eller hver tredje time. Ammingen varer til å begynne med ca. en halv time, men etter noen uker trenger du ikke lenger å amme like lenge, ammingen går raskere og du behøver ikke amme like ofte. Dette kommer imidlertid an på babyen og melkeproduksjonen din.

Amming har en forebyggende effekt på enkelte sykdommer og de 4-6 første månedene bør amming være den eneste næringen til en baby. Deretter kan amming kombineres med annet inntak av mat. Det anbefales imidlertid å amme lenge etter 6 måneder, dersom det er mulig bør du amme i minst ett år. Det finnes ingen øvre grense for hvor lenge man bør amme.

Slutte å amme

Når du skal slutte å amme er ofte mer avhengig av livssituasjonen din enn babyens behov. Noen mødre ammer helt til barnet er to-tre år gammelt, men mødre som er tilbake på jobb før den tid, må slutte å amme når mammapermisjonen er over. Hvordan man slutter å amme er også individuelt, men i de fleste tilfeller anbefales det at man slutter å amme gradvis og venner babyen gradvis av med ammingen.