Hvor mange tenner har et voksent menneske? Barn tenner baby

Hvor mange tenner har et menneske?

Tennene til et menneske kan deles inn i fortenner, hjørnetenner, jeksler og visdomstenner. Barn har ikke like mange tenner som et voksent menneske og har ikke visdomstenner. Melketennene til barn felles vanligvis når de er mellom 6 og 12 år. Vi får visdomstenner vanligvis mellom 17 og 22 års-alderen, men ikke alle voksne mennesker får like mange visdomstenner og ikke alle mennesker har derfor like mange tenner.

Tenner, barn og voksent menneske

Barn har 20 tenner (melketenner som de etter hvert mister).

Et voksent menneske har 28 tenner + opptil 4 visdomstenner. Et voksent menneske med alle tennene på plass har derfor 32 tenner.