Hvor mange timer søvn er nok? Barn og søvn

Hvor mange timer søvn trenger man?

Det finnes ikke noe fasitsvar på hvor mange timer søvn man trenger. Behovet for søvn varierer fra person til person. Søvnen påvirker hver persons mentale helse og det er derfor viktig å få nok søvn hver natt.

Kvaliteten på søvnen er imidlertid viktigere enn hvor mange timer man sover. Søvnen kan deles inn i to hovedstadier, REM og NREM.

REM-søvnen som også kalles drømmesøvn er det stadiet hvor man drømmer og hjernebølgene er nesten like aktive som når man er våken.

NREM-søvnen er dypere enn REM-søvnen. Den deles inn i flere stadier hvor deltassøvnen er den dypeste og regnes for å være den viktigste søvnen for at kroppen skal fungere som den skal neste dag.

Søvn og barn

Selv om det ikke finnes noe svar på hvor mange timer søvn du må ha hver dag, kan man generelt si at mellom 6 og 9 timer søvn er nok søvn for de fleste. Hvis du er uthvilt dagen etter, kan man si at du har fått nok søvn. Det finnes behandlinger for søvnløshet, søvnforstyrrelser eller andre søvnproblemer. Spedbarn og små barn har et helt annet behov for søvn enn voksne. Spedbarn kan sove mellom 16 og 19 timer hvert døgn, men sover ikke sammenhengende mer enn maks. 4-5 timer. Små barn trenger vanligvis mellom 10-12 timers søvn hver dag.