Hvor mye skatt skal jeg betale? Prosent skatt

Hvor mye skal jeg betale i skatt?

Skatt deles inn i direkte skatter og indirekte skatter. Inntektsskatt og formueskatt er direkte skatter, mens merverdiavgift er en typisk indirekte skatt. Inntektsskatt inneholder tre hovedtyper skatt: trygdeavgift, toppskatt og skatt på alminnelig inntekt.

Hvor mye du må betale i skatt avhenger av inntekten din og formuen din. Skatteprosenten stiger med inntekten. Jo høyere inntekt du har, desto mer skatt må du betale. Du må betale 28 prosent skatt på det som kalles alminnelig inntekt. I 2011 var toppskatten 9 prosent på inntekter over 471 200 kroner (7 prosent i Finnmark og deler av Troms) og 12 prosent på inntekter over 765 800 kroner (9 prosent i Finnmark og deler av Troms). Du kan finne ut hvor mye du må betale i skatt ved hjelp av en skattetabell eller skattekalkulator.